Missie en visie

Het Joke Smit College is een school in Amsterdam-Zuid voor volwassenenonderwijs waar leerlingen opgaan voor een vmbo-tl, havo of vwo-diploma. Ook is het mogelijk deelcertificaten per vak te behalen. De school biedt jongvolwassenen de kans door te stromen naar het vervolgonderwijs van hun keuze:

• opstromers die een niveau hoger willen,
• herprofileerders die voor een specifieke vervolgstudie een ander profiel nodig hebben,
• leerlingen die nog deelcertificaten moeten behalen voor een diploma en
• leerlingen die hun opleiding hebben gestaakt vanwege een knik in de biografie.

Zo speelt het Joke Smit College een centrale rol in de doorstroom van leerlingen binnen de regio Amsterdam.

Missie

De kern van ons onderwijs is emancipatoir in de brede zin van het woord. Het gedachtegoed van de feministe Joke Smit is bron van inspiratie. We bieden gelijke kansen aan leerlingen die zich met een goede opleiding voorbereiden op een vervolg(opleiding) in de maatschappij. Daarbij zijn we gericht op het behalen van diploma's en certificaten. Naast examengerichtheid, besteden we aandacht aan loopbaanoriëntatie, socialisering en persoonlijke ontwikkeling. Wij doen een beroep op de volwassenheid van de leerlingen en dagen ze uit zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun opleiding.

Visie

Op verschillende manieren werken wij aan onze kerndoelen. Het hele team laat betrokkenheid zien en heeft persoonlijk contact met leerlingen. Zo leren wij de leerlingen kennen. Er is aandacht voor meer dan alleen vakinhoud. We bieden een veilig leerklimaat waarbinnen de leerlingen zich kunnen ontwikkelen vanuit zelfvertrouwen. Collega’s en leerlingen staan open om van elkaars feedback te leren waarbij we uitgaan van wederzijds respect. De docent is inspirerend en geeft op bevlogen wijze les, de interesses van de leerlingen worden aangesproken.

De leerling

Van de leerling wordt een grote mate van zelfverantwoordelijkheid verwacht. Dat wil zeggen: aanwezigheid in de les, op tijd komen en een actieve werkhouding. De leerling kan gebruik maken van diverse faciliteiten, zoals een boekenfonds, ondersteunende lessen, faalangstreductietraining, profielwerkstukbegeleiding, dyslexie-ondersteuning, intensieve examentraining en sociaalmaatschappelijke begeleiding. Mentoren en leerlingbegeleiders ondersteunen waar nodig. De stem van de leerling wordt gehoord via een leerlingenraad en tevredenheidsonderzoeken. Er worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd zoals Paarse vrijdag, Week zonder Vlees, debatavonden, excursies, speciale projecten, lezingen en stedentrips voor het profielwerkstuk.

Het team

Het team van het Joke Smit College kenmerkt zich door betrokken professionals die doorlopend ontwikkelen. Voor de (intredende) docent is coaching beschikbaar. Onderlinge ondersteuning wordt gestimuleerd door veelvuldig lesbezoeken en collegiale intervisie. Succesvolle alumni binden we aan de school via het project ‘Student wordt Docent’. Diverse uitjes en activiteiten, vaak gelieerd aan missie en visie, zorgen voor onderwijsontwikkeling én teambuilding. Externe deskundigheid wordt op diverse manieren aangetrokken en aangeboden. Tot slot participeert de school actief in landelijke netwerken zoals ‘Trainees in Onderwijs’. Onze conciërges en de administratie zorgen voor een warm welkom in de school en houden de organisatie draaiende.

De organisatie

De school is onderdeel van het ROC van Amsterdam en vindt een goede samenwerking daarbinnen belangrijk: we streven gezamenlijk naar een superschool. Het Joke Smit College is rijksgefinancierd en kent geen winstoogmerk. De financiën gaan zoveel mogelijk naar het primaire proces. De organisatie staat voor een professionele leergemeenschap waarin we met en van elkaar leren, er fouten gemaakt mogen worden en constructieve feedback wordt gewaardeerd. Het team krijgt de ruimte om gezamenlijke ontwikkelingen vorm te geven en ervaringen uit te wisselen.

Het gebouw

Het gebouw van het Joke Smit College aan de Reijnier Vinkeleskade 62 is al vanaf de bouw in 1925 als school in gebruik. Het monumentale pand kenmerkt zich door de fraaie gevel in de stijl van de Amsterdamse school. Bij binnenkomst valt onmiddellijk op dat de wanden van de centrale hal zijn bekleed met geweldige wandschilderingen van Maria Hubrecht. De grote doeken geven een voorstelling in blauwachtig groen en steenrood van het dieren- en plantenleven van onze aarde in prehistorische tijden.