Kosten

Het Joke Smit College is een examengerichte school voor (jong) volwassenen waar leerlingen een vmbo-tl, havo of vwo-diploma kunnen halen.

Voor het volgen van de opleiding zijn de wettelijk vastgestelde lesgelden verschuldigd. De totale kosten voor de programma's mavo (vmbo-tl), havo en vwo zijn afhankelijk van het aantal vakken dat je volgt en het aantal lesuren per week.

Voor een voltijdopleiding (23 lesuren of meer) wordt lesgeld in rekening gebracht door DUO.

Voor een deeltijdopleiding (22 lesuren of minder) wordt lesgeld in rekening gebracht door de school. Dit bedraagt €38,40 per lesuur per jaar. Bijvoorbeeld: je volgt alleen Nederlands van vier lesuren per week, dan bedraagt het totale cursusgeld €153,60 voor het hele schooljaar. Bij inschrijving betalen deeltijdleerlingen 50% van het wettelijk cursusgeld. De overige 50% wordt later per factuur betaald.

De kosten voor de boeken vind je hier.

OV-reiskosten voor de tweede klas trein, bus, tram of metro kun je declareren (wanneer je meer dan 10 km van de school woont).

Je hebt geen recht op studiefinanciering, maar je kunt wel een scholierentegemoetkoming aanvragen. Een eenmalige tegemoetkoming voor deeltijders (t/m 22 lesuren in de week) of een maandelijkse tegemoetkoming voor voltijders (vanaf 23 lesuren per week). Zie meer info op de site van DUO.