Onze school

Het Joke Smit College is een examengerichte school voor (jong) volwassenen waar leerlingen een vmbo-tl, havo of vwo-diploma kunnen halen.

Vervolgstudie op het oog? Diploma of losse vakken behalen? Dat kan. Het Joke Smit College is een examengerichte school voor volwassenen en biedt een omgeving waar je je welkom en geaccepteerd voelt. De school maakt zich sterk voor jouw groei en ontwikkeling. Dat doet de school door een zeer persoonlijke aanpak en begeleiding door betrokken docenten en mentoren. Haal een mavo, havo of vwo diploma of certificaat om verder te kunnen groeien!

DIPLOMA

Ben je gezakt of blijven zitten? Bij het Joke Smit College kun je een aantal vakken of jouw complete pakket overdoen. Ben je door omstandigheden gestopt met school? Dan kun je op het Joke Smit College verder met je opleiding. Heb je al een diploma, maar wil je een ander profiel? Ook dat kan bij ons. Afhankelijk van je vooropleiding kan dit in één of twee jaar.

WIJ BIEDEN

• Je kunt per vak examen doen
• Je rondt elk vak af met een eindcijfer of certificaat
• Je kunt eindcijfers of certificaten inwisselen voor een diploma, ook als ze behaald zijn in het regulier onderwijs (heb je één of meer klassieke talen afgerond, kun je bij ons ook een gymnasiumdiploma halen)
• Eerstegraads bevoegde docenten
• Breed vakkenaanbod (ook Spaans, filosofie, bedrijfseconomie, informatica, tekenen en muziek)
• Je krijgt individuele gesprekken met een mentor
• Je kunt bij onze decanen terecht voor oriëntatie op vervolgstudie of loopbaan
• Je kunt voor vragen, extra begeleiding en faalangstreductietraining terecht bij de leerlingbegeleiding en de schoolpsycholoog
• Gratis bijlessen door studentdocenten en vakwerktijd
• Volwassen werk-leerklimaat
• Je kunt je profielwerkstuk doen via speciale projecten, bijvoorbeeld door een excursie of het volgen van een themagroep
• Betaalbare deelname door subsidie van het Rijk

STAPELEN

Op het Joke Smit College kun je na vmbo-kader in één jaar een vmbo-tl diploma behalen. Met goede eindcijfers op de vmbo-tl mag je een tweejarig traject op de havo starten. Wil je na de havo een vwo-diploma behalen? Ook dat kan in een tweejarig traject.