FAQ

Het Joke Smit College is een examengerichte school voor (jong) volwassenen waar leerlingen een vmbo-tl, havo of vwo-diploma kunnen halen.

Om komend jaar bij ons les te kunnen volgen meld je jezelf aan via het Aanmeldformulier. Dit is de eerste stap in de Inschrijfprocedure.

Als je je aanmeldt bij het Joke Smit College ontvang je binnen twee weken per mail een uitnodiging voor een intakegesprek (in de vakantieperiode kan het langer duren). Tijdens het intakegesprek kijken we samen met jou of we een succesvol traject samen kunnen stellen. Vaak leidt dit tot een inschrijving, maar in sommige gevallen komen we tot de conclusie dat een ander traject (bijvoorbeeld mbo, hbo, 21+-toets) beter past.

Tijdens het intakegesprek kijken we gezamenlijk of we een succesvol traject samen kunnen stellen. Vaak leidt dit tot een inschrijving en in sommige gevallen komen we tot de conclusie dat een ander traject (bijvoorbeeld mbo, hbo, 21+-toets) beter past.

Wij zijn een school voor volwassenen, dat betekent dus dat wij een school zijn voor leerlingen vanaf 18 jaar. Word je pas op of na één oktober het schooljaar 18 jaar, dan ben je dus in principe niet toelaatbaar. Wel maken wij in sommige gevallen een uitzondering en kunnen leerlingen onder de 18 jaar worden uitbesteed door de VO-school. Zie ook: Inschrijfprocedure

Het Joke Smit College is een school voor volwassenen. Ook met een uitbestedingsovereenkomst zullen we daarom eerst een gesprek voeren om te zien of jouw leerstijl past bij het zelfstandige karakter van ons onderwijs. Als we van mening zijn dat jouw leerstijl past bij onze school, volgt het reguliere intakegesprek.

Nee, wij starten rond 1 september. Het schooljaar bestaat uit drie schoolexamenperiodes (oktober/november, januari, maart) en het Centraal Examen in mei.

Eigen leerling: wij kunnen in Magister jouw cijfers zien, geen zorgen. Je moet van het systeem wel iets uploaden, dus voeg bijvoorbeeld een screenshot van Magister of een Word-bestand waarin je een korte toelichting geeft toe.

Nieuwe leerling: we hebben (een scan van) een officiële cijferlijst (meest recent) nodig, hier moet minimaal het volgende op staan:

Naam
Geboortedatum
School
Niveau
Datum uitgifte
Handtekening/stempel van school

Je kunt een dergelijke lijst opvragen bij de administratie van jouw school of via DUO als je al eerder een diploma hebt behaald. Wacht je nog op uitslagen van jouw eindexamen? Vermeld dit dan in de aanmelding en stuur ons je (voorlopige) cijferlijst ná de eindexamens.

Dit stellen we vast nadat je definitief bent ingeschreven. Je bent voltijder als je 23 of meer lesuren volgt.

Afhankelijk van je vooropleiding wordt gekeken welk niveau het beste bij je past. Bij sommige vakken word je in een voorexamenklas geplaatst als je niveau nog niet genoeg is voor de examenklas. Soms kun je in 1 jaar de vakken halen die je voor ogen hebt, maar soms kan het ook een tweejarig (of driejarig) traject worden i.v.m. het aantal vakken dat je wil halen of de voorkennis die nog niet aanwezig is. Kom je voor de havo of het vwo nog alle vakken afsluiten dan duurt dat in de regel twee jaar.

Tot 1 oktober van het schooljaar waarvoor je staat ingeschreven kun je een vak kosteloos laten vallen. Na 1 oktober kun je je ook uitschrijven voor een vak. Dan krijg je je geld niet terug.

Momenteel zijn alle lessen fysiek. Heb je klachten i.v.m. corona dien je thuis te blijven.

Alleen als je weinig vakken volgt, kan dat in sommige gevallen. Bij een volledig vakkenpakket heb je altijd ook lessen overdag.

Het hangt af van de hoeveelheid vakken en om welke vakken het gaat.

Het rooster is erop gericht om zoveel mogelijk mensen de vakken te kunnen laten volgen die nodig zijn voor het diploma. Bovendien krijgt elke leerling een individueel rooster. Daardoor is het vrijwel onmogelijk om aan individuele wensen tegemoet te komen.

Het Joke Smit College is volwassenenonderwijs. Alle informatie gaat naar de leerling zelf. Alleen van leerlingen die jonger zijn dan 18 jaar gaat informatie naar de uitbestedende school. Via de uitbestedende school kunnen ouders informatie opvragen.

In het PTA en in de agenda van Magister

Nee, je moet je elk jaar opnieuw Aanmelden via de website.

Stuur een mail met jouw verzoek naar het examenbureau

Er is geen ouderbijdrage.

Nee, je kunt wel een scholierentegemoetkoming aanvragen; een eenmalige tegemoetkoming voor deeltijders (t/m 22 lesuren in de week) of een maandelijkse tegemoetkoming voor voltijders (vanaf 23 lesuren per week). Zie meer info op de site van Duo.