Ziek melden

Het Joke Smit College is een examengerichte school voor (jong) volwassenen waar leerlingen een vmbo-tl, havo of vwo-diploma kunnen halen.

Ziekmelden of afmelden

Als je ziek bent of je bent om een andere reden verhinderd naar de les te komen, stuur je een mailtje naar [email protected]. Dit adres gebruik je ook om je weer beter te melden. Een ziekmelding heeft geen invloed op het aantal modulepunten dat je moet halen, dit aantal blijft hetzelfde.