Haal bij ons je vwo-diploma!

Het Joke Smit College is een examengerichte school voor (jong) volwassenen waar leerlingen een vmbo-tl, havo of vwo-diploma kunnen halen.

Inschrijven vwo

In het volwassenenonderwijs is het vwo altijd een bovenbouwopleiding. Sommige vakken duren twee jaar, maar er zijn ook vakken die eenjarig zijn. Op basis van je niveau wordt door vakdocenten bepaald of je ingeschreven wordt in een voorexamenklas of direct in de examenklas. Als je nog in alle vakken examen moet doen, wordt dit altijd een tweejarig traject.

Je kunt kiezen uit vier profielen:

  1. Cultuur & Maatschappij
  2. Economie & Maatschappij
  3. Natuur & Gezondheid
  4. Natuur & Techniek

Bij elk profiel volg je ongeveer tien vakken plus het verplichte vak rekenen en het profielwerkstuk. Je kunt ook per vak examen doen.

Afhankelijk van welke vooropleiding je hebt gehad in een bepaald vak, zal worden besloten of je dit vak in een eenjarig traject kan afronden of dat je er meerdere jaren over doet.

Vrijwel alle vakken worden zowel overdag als 's avonds aangeboden.

Toelatingseisen vwo
  • Je bent op 1 oktober minimaal 18 jaar (ben je nog geen 18, klik dan hier voor meer informatie)
  • Je hebt een overgangsbewijs naar vwo 5 of vwo 6
  • Je hebt een havodiploma (met bij voorkeur een tweede moderne vreemde taal en wiskunde)
  • Je hebt een vwo-diploma, maar je wil één of meer vakken extra volgen voor een vervolgopleiding of werk

Aanmelden voor het Joke Smit College