Vakken

Je kunt je op het Joke Smit College inschrijven per vak of je kunt een compleet diploma halen.

Hieronder staan alle vakken waarvoor je je op het Joke Smit College kunt inschrijven.

Klik op een vak voor meer informatie en bekijk de vakpresentatie:

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde! Kijk jij ook met verbazing en interesse naar de wereld om je heen? Waarom staat de Etna op Sicilië en niet op Schiermonnikoog?

Waarom wordt een Gronings schip gekaapt in de golf van Guinee en niet voor de kust van Den Helder?

Alles is aardrijkskunde!

VMBO-HAVO-VWO.

Naar boven

Bedrijfseconomie

Bij bedrijfseconomie staat het perspectief van jou als leerling voorop en werpen we een blik in de toekomst. Ga je straks studeren, samenwonen of een huis kopen? De keuzes die je in de toekomst maakt, zullen financiële gevolgen met zich meenemen. Bij bedrijfseconomie worden deze keuzes inzichtelijk gemaakt. Verder kijken wij ook naar de onderneming. Hoe functioneert een onderneming en welke financiële keuzes worden daar gemaakt?

Tijdens het schooljaar werken wij toe naar het eindexamen. De onderwerpen die wij gedurende het schooljaar gaan behandelen, zijn bijvoorbeeld: leningen, vermogensopbouw en ondernemerschap.

Bedrijfseconomie wordt op het Joke Smit College aangeboden op havo en vwo niveau.  

Naar boven

Biologie

Het vak Biologie wordt op het Joke Smit College aangeboden op de niveaus: vmbo-tl 4, havo 5 en vwo 6. Tijdens een schooljaar leer je alles over alle facetten van de biologie en wordt je voorbereid op het centraal eindexamen.

Met onze online leermodule en video ondersteuning kom je nooit informatie te kort. Daarnaast hebben we diverse spannende practica waar je de theorie in de praktijk leert te brengen!

Naar boven

Duits

Het vak Duits wordt op het Joke Smit College aangeboden op de niveaus: vmbo-tl 4, havo 4, havo 5, vwo 5 en vwo 6.

Tijdens een schooljaar werk je aan alle taalvaardigheden (lezen, luisteren, spreken, schrijven) en maak je kennis met de Duitse literatuur en cultuur.

Naar boven

Economie

Bij economie werk je aan je kennis, inzicht en vaardigheden die je later in de praktijk kan gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan kennis en inzicht over de lokale markt, de rol van de overheid en internationale handel. Je ontwikkelt een kritische blik op het gedrag van de consument en economische kwesties zoals inkomensgelijkheid en het milieu.

Tijdens het schooljaar werken wij toe naar het eindexamen. De onderwerpen die wij gedurende het schooljaar gaan behandelen, zijn bijvoorbeeld: welvaart, sociale zekerheid, de arbeidsmarkt en monetair beleid.

Economie wordt op het Joke Smit College aangeboden op vmbo-t, havo en vwo niveau.  

Naar boven

Engels

Het vak Engels wordt op het Joke Smit College aangeboden op de niveaus: vmbo-tl 4, havo 4, havo 5 en vwo 6.

Tijdens een schooljaar leer je formele essays schrijven, hou je je bezig met leesvaardigheid, ontwikkel je je presentatievaardigheid en verdiep je jouw kennis van de Engelstalige (pop)cultuur.

In de lessen wordt zowel Nederlands als Engels gesproken.

Naar boven

Filosofie

Filosofie is een vak voor iedereen die veel vragen stelt en durft te twijfelen! Filosofie kun je bij ons volgen op havo 4, havo 5, vwo 5 en vwo 6 niveau.

Je maakt kennis met grote denkers uit de geschiedenis en leert jouw eigen filosofische inzichten verwoorden en beargumenteren.

Naar boven

Frans

Het vak Frans wordt op het Joke Smit College aangeboden op de niveaus: vmbo-tl 4, havo 4, havo 5, vwo 5 en vwo 6.

Tijdens het schooljaar ontwikkel je je luister-, lees-, spreek- en schrijfvaardigheid.

Daarnaast leer je ook vocabulaire en grammatica.

Naar boven

Geschiedenis

Het vak Geschiedenis wordt op het Joke Smit College aangeboden op vmbo, havo en vwo. Het vak is op alle niveaus eenjarig.

  • vmbo-tl: Nederlandse geschiedenis vanaf 1848 en wereldgeschiedenis vanaf 1900.
  • havo: van prehistorie tot nu. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het Britse Rijk (1585-1900), Duitsland (1918-1991), Nederland (1948-2008) en historische vaardigheden.
  • vwo: van prehistorie tot nu. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de Republiek (16e een 17e eeuw), de Verlichting (18e en 19e eeuw), Duitsland (1871-1945), de Koude Oorlog (1945-1991) en historische vaardigheden. Het programma van het vwo is het oude examenprogramma. In 2022-2023 volgt een nieuw programma.

Naar boven

Informatica

Het vak informatica wordt op het Joke Smit College aangeboden op de niveaus havo 5 en vwo 6.

Tijdens een schooljaar leer je vanaf de basis programmeren zodat je zelf een leuk product kan maken, leer je over de werking van netwerken en databases en leer je logisch denken.

Je hebt geen voorkennis nodig.

Naar boven

Maatschappijkunde

Het vak maatschappijkunde wordt op het Joke Smit aangeboden op het niveau vmbo-tl 4. Tijdens het schooljaar gaan we verder waar het vak maatschappijleer stopt.

Je analyseert ontwikkelingen op onderwerpen als politiek, multiculturele samenleving en criminaliteit.

Naar boven

Maatschappijleer

Het vak maatschappijleer wordt op het Joke Smit aangeboden op de niveaus: vmbo-tl 4, havo 5 en vwo 6. Tijdens het schooljaar krijg je een introductie tot de belangrijkste spelregels en ontwikkelingen in Nederland.

De onderwerpen zijn politieke besluitvorming, rechtsstaat, pluriforme samenleving en de verzorgingsstaat.

Naar boven

Maatschappijwetenschappen

Het vak maatschappijwetenschappen wordt op het Joke Smit College aangeboden op de niveaus: havo 5 en vwo 6.
Tijdens het schooljaar analyseer je politieke en sociale ontwikkelingen en contexten  aan de hand van begrippen uit de sociale wetenschappen (sociologie, politicologie en criminologie).

Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van je identiteit, de invloed van media, of internationale betrekkingen.

Naar boven

Muziek

Het vak Muziek wordt op het Joke Smit College aangeboden op de niveaus havo 4, havo 5, vwo 5 en vwo 6. Havo 4 en vwo 5 vormen samen de voorexamenklas en havo 5 en vwo 6 samen de examenklas.

Tijdens een schooljaar leer je verschillende genres en stijlen kennen met de daarbij passende muziektheorie en praktijk. Er wordt gecovered, gecomponeerd en aan het eind van het jaar is er een examenconcert waarbij alle muziekleerlingen meespelen.

Naar boven

Natuurkunde

Het vak natuurkunde wordt op het Joke Smit College aangeboden op de niveaus: vmbo, havo 4, havo 5 en vwo 6.

We willen met ons natuurkundeteam je natuurlijk zo goed mogelijk voorbereiden op je eindexamens en tegelijkertijd willen we ook de tijd nemen om te vertellen waar natuurkunde je op voorbereid bij vervolgstudies.

Naar boven

Nederlands

Het vak Nederlands wordt op het Joke Smit College aangeboden op de niveaus:
vmbo-tl 4, havo 4, havo 5 en vwo 6.

Tijdens een schooljaar leer je argumenteren, hou je je bezig met leesvaardigheid, ontwikkel je je schrijf- en presentatievaardigheid en maak je kennis met de Nederlandse literatuur.

Het vak NEAT (Nederlands voor anderstaligen) is ter ondersteuning van de leerlingen die -een deel van- de middelbare school niet in Nederland hebben gevolgd.
Het vak is te volgen voor leerlingen van het JSC op de mavo, havo-4 of havo-5. Het is geen examenvak.
De lessen zijn bedoeld om het taalniveau te verbeteren, vanaf niveau B1 tot B2.

Naar boven

Scheikunde

Het vak Scheikunde wordt op het Joke Smit College aangeboden op de niveaus: vmbo-tl 4, havo 4, havo 5 en vwo 6.

Tijdens een schooljaar werken we gestructureerd en stapsgewijs de examenstof van de scheikunde door op interactieve manier en met veel voorbeelden uit de praktijk.

We oefenen vaak met examenopgaven.

Naar boven

Spaans

Het vak Spaans wordt op het Joke Smit College aangeboden op de niveaus: vmbo-tl 4, havo 4, havo 5, vwo 5 en vwo 6.

We hebben ook de variant Havo elementair en Vwo elementair, waarbij je in een jaar de basis van het Spaans leert. Deze telt als vak in je vakkenpakket maar wordt niet afgesloten met een centraal examen.

Tijdens een schooljaar leer je communiceren in verschillende situaties en vanuit de verschillende vaardigheden (spreken, schrijven, lezen, luisteren). Op sommige niveaus maak je ook kennis met de Spaanse literatuur.

Naar boven

Tekenen

Binnen het vak Tekenen leer je kijken naar kunst en vormgeving, leer je ontwikkelingen binnen (historische) context te plaatsen en leer je een eigen beeldend proces van concept tot eindproduct vorm te geven.
In ons fantastische praktijklokaal maak je kennis met verschillende materialen en technieken en hoe deze toe te passen binnen jouw eigen beeldend onderzoek en creatief proces (H5 en V6).

Het vak Tekenen wordt op het Joke Smit College aangeboden op de niveaus:
vmbo-tl 4, havo 4, havo 5 en vwo 6.
Tijdens een schooljaar kom je o.a. in aanraking met kunstbeschouwing (vmbo-tl, havo, vwo), kunstgeschiedenis (havo, vwo) en praktijkopdrachten op basis van gegeven thema’s.
We streven zoveel mogelijk naar een geïntegreerd programma waarin theorie en praktijk elkaar voeden.

Naar boven

Wiskunde

Op het Joke Smit College kun je Wiskunde volgen op de niveaus: vmbo-tl, havo en vwo.

  • Op vmbo wordt het vak wiskunde aangeboden.
  • Op havo kun je kiezen tussen wiskunde A en wiskunde B.
  • Op het vwo wordt, naast wiskunde A en wiskunde B ook wiskunde C aangeboden.

Daarnaast kun je op de havo en het vwo voor alle typen wiskunde ook een voorexamenklas volgen, mocht jouw wiskunde-kennis nog niet voldoende zijn voor de examenklas.

Bij Wiskunde leer je naast logisch redeneren natuurlijk ook de specifieke wiskunde-vaardigheden van de door jou gekozen variant.

Naar boven