Inschrijfprocedure

Het Joke Smit College is een examengerichte school voor (jong) volwassenen waar leerlingen een vmbo-tl, havo of vwo-diploma kunnen halen.

Inschrijfprocedure vanaf 18 jaar

Stap 1: je meldt je aan bij het Joke Smit College via dit Aanmeldformulier
Stap 2: je ontvangt per mail meteen een bevestiging van je aanmelding (Let op: het kan zijn dat je mail in de spamfolder terechtkomt. Controleer die dus ook of er berichten zijn.)
Stap 3: binnen enkele weken ontvang je per mail een uitnodiging voor een intakegesprek (in de vakantieperiode kan het langer duren). De intakegesprekken zelf zullen vanaf begin juli plaatsvinden
Stap 4: bij vragen over je toelaatbaarheid wordt er contact met je opgenomen, soms word je uitgenodigd om instaptoetsen te maken
Stap 5: tijdens het intakegesprek wordt jouw schoolloopbaan besproken en bespreken we of en hoe het Joke Smit College een passend vervolg kan bieden
Stap 6: als bovenstaande stappen zijn afgerond, volgt de administratieve afhandeling waaronder de betaling (zie 'kosten')
Stap 7: je kunt je boeken huren en meenemen bij het boekenfonds

Nodig bij inschrijving
  • BSN-nummer
  • Paspoort, ID-kaart of verblijfsdocument
  • Laatste rapport, cijferlijst of diploma (origineel, geen kopie)
  • Pinpas voor betaling (voor je boeken + de helft van het cursusgeld in geval van deeltijdinschrijving)
  • Alleen voor 16- en 17-jarigen (op 1 oktober): uitbestedingsformulier en aanbeveling (te downloaden bij aanmelding)

Aanmelden voor het Joke Smit College

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden Onderwijsovereenkomst VAVO

Inschrijfprocedure onder 18 jr

Het Joke Smit College is een school voor volwassenen. Ben je nog geen 18 jaar, maar wil je je toch inschrijven dan kan er in sommige gevallen een uitzondering gemaakt worden. Door de Rutte-regeling kunnen leerlingen van 17 (of in incidentele gevallen 16) jaar zich aanmelden met een uitbesteding van hun vo-school. De vo-school moet een aanbeveling doen waarom de schoolloopbaan beter voortgezet kan worden in het volwassenenonderwijs. Er vindt daarna een gesprek plaats om te bekijken of het Joke Smit College akkoord gaat met de uitbesteding. Denk eraan de uitbestedingsformulieren mee te nemen naar dat gesprek. Als er een akkoord is over de uitbesteding volgt de standaard inschrijfprocedure.

Leerlingen jonger dan 18 jaar (zogenaamde Rutte-leerlingen) die zijn gezakt en drie of meer dan drie examenvakken opnieuw moeten volgen voor het behalen van een diploma zijn niet zonder meer toelaatbaar. Het advies vanuit het Joke Smit College is om in dat geval het schooljaar nogmaals te volgen binnen het reguliere voortgezet onderwijs.

Aanmelden voor het Joke Smit College

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden Onderwijsovereenkomst VAVO