Begeleiding

Het Joke Smit College is een examengerichte school voor (jong) volwassenen waar leerlingen een vmbo-tl, havo of vwo-diploma kunnen halen.

Mentoraat

Iedere leerling krijgt aan het begin van het schooljaar een mentor toegewezen. Je mentor is in principe het eerste aanspreekpunt binnen de school voor een luisterend oor. Je mentor houdt contact met je over hoe het met je gaat en of je resultaten zijn wat je verwacht. Als je iets geregeld wil hebben, dan kan je mentor je doorverwijzen naar de juiste persoon daarvoor. Op die manier ondersteunen we je als school om je te laten bereiken wat jij voor ogen hebt.

Leerlingbegeleiding

Bij de leerlingbegeleiding kan een leerling langskomen als er iets is waardoor de studie niet lekker loopt. Dit kunnen persoonlijke omstandigheden zijn, maar ook praktische uitdagingen. De leerlingbegeleiding helpt ook bij het uitschrijven voor een vak.

De leerlingbegeleiding is te vinden in spreekkamer 007, direct naast de hoofdingang. Daarnaast is de leerlingbegeleiding ook te bereiken per mail via [email protected] en telefonisch via 020-5797750. Er zijn dagelijks spreekuren door leerlingbegeleiders. Een leerling hoeft hiervoor geen afspraak te maken, maar mag gewoon binnenlopen. Het schema van wie wanneer spreekuur heeft, is te vinden op de leerlingstartpagina en op de deur van spreekkamer 007.

Decanaat

De decanen zijn er om leerlingen te helpen nadenken over hun studiekeuze of loopbaan. De decanen kunnen ook helpen met vragen over het vakkenpakket, of bij het opstellen van een cv of motivatiebrief. Daarnaast kunnen de decanen ondersteuning bieden bij de voorbereiding op een toelatingsprocedure voor een specifieke vervolgopleiding. Leerlingen kunnen een of meerdere individuele afspraken met de decanen maken, of meedoen met een activiteit. De leerlingen kunnen mailen naar [email protected] om een afspraak te maken of direct zelf een afspraak inplannen via deze link. Het decanaat is te vinden in spreekkamer 109.

Schoolpsycholoog

Leerlingen kunnen vragen of problemen bespreken in een of meer gesprekken met de schoolpsycholoog. Daarbij kunnen ze werken aan het vergroten van de mogelijkheden om die problemen op te lossen. De gesprekken zijn vrijwillig, er zijn geen kosten aan verbonden en de gesprekken worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Leerlingen kunnen een afspraak maken door een mail te sturen naar [email protected] of door binnen te lopen bij de leerlingbegeleiding in 007 in de hal.

Faalangstreductietraining

We organiseren faalangstreductietrainingen op school. We noemen dit blokkadestresstrainingen. Deze worden gegeven in de vorm van een cursus in kleine groepen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Heeft een leerling hier behoefte aan dat kan hij of zij zich via de leerlingbegeleiding aanmelden in kamer 007 of een mail sturen naar [email protected].

Ondersteuning dyslexie

Leerlingen kunnen individueel ondersteund worden bij het 'leren met dyslexie'. Het draait hierbij om het aanleren van individuele leerstrategie├źn die de problemen n.a.v. de dyslexie verminderen en het verkrijgen van inzicht in het type dyslexie van de betreffende leerling. Ook is er de mogelijkheid om aan een training deel te nemen om handvatten te krijgen bij het 'leren met dyslexie'. Leerlingen die behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van dyslexie kunnen hiervoor een afspraak maken via de leerlingbegeleiding in kamer 007 of door een mail te sturen naar [email protected].

Vertrouwenspersoon

Met een vertrouwenspersoon kun je spreken over ongewenst gedrag op school, want je veilig voelen op school staat bovenaan! De vertrouwenspersoon neemt je verhaal serieus en gaat zorgvuldig met de informatie om. Je wordt gesteund bij het zoeken naar een oplossing en je wordt ge├»nformeerd over het vervolg. De vertrouwenspersonen op school zijn Matthijs Woudenberg en Eva Hageman. Je kunt hen natuurlijk opzoeken op school of een mailtje sturen naar [email protected].

Magister

Wij werken met het leerlingvolgsysteem Magister. Hierin houden we je presentie en je resultaten bij. Bij de start van het schooljaar ontvang je inloggegevens voor Magister. Magister is bereikbaar via de website van het Joke Smit College. Ook is er de Magister-app waarmee je een beperktere versie van Magister op je smartphone hebt. Deze app kan je downloaden in de app-store. Als je de Magister-app voor de eerste keer opent wordt er gevraagd naar je schoolkeuze, en daar kies je dan voor 'Joke Smit VAVO'. Om te kunnen inloggen in Magister heb je als gebruikersnaam je leerlingnummer (zoals 9310000) Je wachtwoord wordt per e-mail toegezonden. Je krijgt een tijdelijk wachtwoord dat je moet aanpassen. Ouders/verzorgers krijgen geen inloggegevens.