Begeleiding

Het Joke Smit College is een examengerichte school voor (jong) volwassenen waar leerlingen een vmbo-tl, havo of vwo-diploma kunnen halen.

Bij de leerlingbegeleiding kan een leerling langskomen als er iets is waardoor de studie niet lekker loopt. Daarnaast helpt de leerlingbegeleiding een leerling bij het uitschrijven voor een vak of wanneer er vragen zijn over praktische zaken op school.

De leerlingbegeleiding is te vinden in spreekkamer 007, direct naast de hoofdingang. Daarnaast is de leerlingbegeleiding ook te bereiken per mail via [email protected] en telefonisch via 020-5797750. Er zijn dagelijks spreekuren door leerlingbegeleiders. Een leerling hoeft hiervoor geen afspraak te maken, maar mag gewoon binnenlopen op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 10.30 en 18.00 uur en op maandag tussen 10.30 en 20.00 uur. Het schema van wie wanneer spreekuur heeft, is te vinden op de leerlingstartpagina en op de deur van spreekkamer 007.

Vertrouwenspersoon

Met een vertrouwenspersoon kun je spreken over ongewenst gedrag op school. Want je veilig voelen op school staat bovenaan! Over de inhoud van het gesprek zal in beginsel met niemand worden gesproken.

Zaken die je kan bespreken met de vertrouwenspersoon zijn:

 • Seksuele intimidatie
 • Discriminatie
 • Pesten
 • Agressie en geweld
 • Grensoverschrijdend gedrag

De vertrouwenspersoon

 • is integer;
 • neemt je verhaal serieus;
 • gaat zorgvuldig met de informatie om;
 • informeert je over de wegen die openstaan (waaronder bemiddeling);
 • steunt je bij het zoeken naar een oplossing;
 • helpt je bij het opstellen van een klacht;
 • begeleidt je tijdens de klachtprocedure.

De vertrouwenspersonen op school zijn Roos Horrevorts en Matthijs Woudenberg. Je kunt ze natuurlijk opzoeken op school of een mailtje sturen via: [email protected]

Schoolpsycholoog

Leerlingen kunnen vragen of problemen bespreken in een of meer gesprekken met de schoolpsycholoog. Daarbij kunnen ze werken aan het vergroten van de mogelijkheden om die problemen op te lossen. De gesprekken zijn vrijwillig, er zijn geen kosten aan verbonden en de gesprekken worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Leerlingen kunnen een afspraak maken door een mail te sturen naar [email protected] of door binnen te lopen bij de leerlingbegeleiding in kamer 007 in de hal.

Faalangstreductietraining

Het Joke Smit College organiseert faalangstreductietrainingen op school. We noemen dit blokkadestresstrainingen. Deze worden gegeven in de vorm van een cursus in kleine groepen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Heeft een leerling hier behoefte aan dan kan hij of zij zich via de leerlingbegeleiding aanmelden in kamer 007 of een mail sturen naar [email protected].

Ondersteuning dyslexie

Leerlingen kunnen individueel ondersteund worden bij het ‘leren met dyslexie’. Het draait hierbij om het aanleren van individuele leerstrategieën die de problemen n.a.v. de dyslexie verminderen en het verkrijgen van inzicht in het type dyslexie van de betreffende leerling. Leerlingen die hier behoefte aan hebben, kunnen hiervoor een afspraak maken via de leerlingbegeleiding in kamer 007 of een mail sturen naar [email protected].

Rooster

Iedere leerling krijgt bij het Joke Smit College een individueel rooster. Het maken van een rooster is een complexe klus, waarbij de roostermakers met uiterste zorg proberen een juist rooster voor iedereen samen te stellen. Het is daarom niet mogelijk om het rooster te wijzigen. Alleen als er een fout is gemaakt of er is een dwingende reden waardoor je niet op een ingeroosterde les kunt komen, kan er gekeken worden of het rooster aangepast kan worden. Een schriftelijk bewijs is hierbij noodzakelijk.
Het rooster staat vast voor het hele jaar; je krijgt dus niet elke periode een ander rooster. De lessen worden gegeven tussen 11.00 uur en 21.00 uur. Eén lesuur duurt 45 minuten. Veel lessen worden in blokuren aangeboden en iedereen heeft te maken met tussenuren.

Magister

Wij werken met het leerlingvolgsysteem Magister. Hierin houd je je presentie en je resultaten bij. Ouders/verzorgers krijgen geen inloggegevens. Bij de start van het schooljaar ontvang je inloggegevens voor Magister. Magister is bereikbaar via de website van het Joke Smit College. Ook is er de Magister-app waarmee je een beperktere versie van Magister op je smartphone hebt. Deze app kan je downloaden in de app-store. Als je de Magister-app voor de eerste keer opent wordt er gevraagd naar je schoolkeuze, en daar kies je dan voor 'Joke Smit VAVO'. Om te kunnen inloggen in Magister heb je als gebruikersnaam je leerling nummer (zoals 9310000), je wachtwoord wordt per e-mail toegezonden. Je krijgt een tijdelijk wachtwoord dat je moet aanpassen.

Mentoraat

Iedere leerling krijgt aan het begin van het jaar een mentor toegewezen. Je mentor is in principe je eerste aanspreekpunt binnen school voor een luisterend oor. Als je iets geregeld wilt hebben, dan kan je mentor je doorverwijzen naar de juiste instantie. Daarnaast houdt je mentor ook zo goed mogelijk contact met je over hoe het met je gaat en of je resultaten zijn wat je verwacht. Op die manier proberen we je als school zo goed mogelijk te ondersteunen om je te laten bereiken wat jij voor ogen hebt.

Decanaat

De decanen van het Joke Smit College zijn er om leerlingen te helpen nadenken over hun studiekeuze of loopbaan. De decanen kunnen ook helpen met vragen over het vakkenpakket, of bij het opstellen van een cv of motivatiebrief. Daarnaast kunnen de decanen ondersteuning bieden bij de voorbereiding van een toelatingsprocedure voor een specifieke vervolgopleiding. Leerlingen kunnen één of meerdere individuele afspraken met de decanen maken, of meedoen met een activiteit. De leerlingen kunnen mailen naar [email protected] om een afspraak te maken of direct zelf een afspraak inplannen via deze link. Het decanaat is te vinden in spreekkamer 109.