Augustus- / septemberroute

Het Joke Smit College is een examengerichte school voor (jong) volwassenen waar leerlingen een vmbo-tl, havo of vwo-diploma kunnen halen.

Wanneer kom je in aanmerking voor de augustus-/septemberroute?

 

Er zijn vier verschillende situaties waarin de augustus-/septemberroute voor jou interessant kan zijn:

  • Wanneer je profielwerkstuk en/of maatschappijleer het enige onderdeel is dat je nog moet afronden voor je diploma.
  • Wanneer je een hoger combinatiecijfer nodig hebt om te slagen. In sommige gevallen kun je dan je profielwerkstuk en/of maatschappijleer overdoen.
  • Wanneer je twee keer gezakt bent en je door het samenvoegen van diploma's geslaagd bent. In dat geval kun je je profielwerkstuk via een herschrijfopdracht overdoen. (In enkele gevallen is het mogelijk om én oude cijferlijsten samen te voegen én je combinatiecijfer op te hogen.)
  • Wanneer je wil doorstromen van vwo naar havo of van havo naar vmbo-tl. Bijvoorbeeld als je gezakt bent op het vwo, maar door wil stromen naar het hbo.

Let op: in alle gevallen moet je al Centraal Examens hebben gedaan voor alle schoolvakken.

Het profielwerkstuk (her)schrijf je in de zomer. Voor maatschappijleer volg je eind augustus lessen, wat je afsluit met een schoolexamen (denk eraan dat het cijfer ook lager kan uitvallen). Voor beide vakken kun je in augustus of september alsnog je diploma halen. Hierdoor kun je (in de meeste gevallen) nog op tijd beginnen aan je vervolgstudie.

Data en deadlines

Augustusroute

Maandag 10 juli 2023 om 12.00 uur: deadline aanmelden augustusroute.

Dinsdag 11 juli 2023 om 11.00 uur: startbijeenkomst (her)schrijven profielwerkstuk.

Zondag 27 augustus 2023: deadline inleveren profielwerkstuk.

Woensdag 30 augustus 2023: presenteren profielwerkstuk.

Septemberroute

Donderdag 31 augustus 2023: deadline aanmelden septemberroute.