Augustus- / septemberroute

Het Joke Smit College is een examengerichte school voor (jong) volwassenen waar leerlingen een vmbo-tl, havo of vwo-diploma kunnen halen.

Wanneer kom je in aanmerking voor de augustus-/septemberroute?

 

Algemene informatie

De augustus-/septemberroute is voor leerlingen die al Centraal Examens hebben gedaan voor al hun schoolvakken, nog geen diploma hebben en in augustus of september alsnog een diploma kunnen halen. In de meeste gevallen kunnen ze hierdoor op tijd beginnen aan een vervolgstudie.

Iets voor jou?

Er zijn vier verschillende situaties waarin de augustus-/septemberroute voor jou interessant kan zijn:

  1. Wanneer je profielwerkstuk en/of maatschappijleer het enige onderdeel is dat je nog moet afronden voor je diploma.
  2. Wanneer je een hoger combinatiecijfer nodig hebt om te slagen. In sommige gevallen kun je dan je profielwerkstuk en/of maatschappijleer overdoen.
  3. Wanneer je twee keer gezakt bent en je door het samenvoegen van diploma's geslaagd bent. In dat geval kun je je profielwerkstuk via een herschrijfopdracht overdoen. (In enkele gevallen is het mogelijk om én oude cijferlijsten samen te voegen én je combinatiecijfer op te hogen.)
  4. Wanneer je wil doorstromen van vwo naar havo of van havo naar vmbo-tl. Bijvoorbeeld als je gezakt bent op het vwo, maar door wil stromen naar het hbo.

 

Wij bieden drie verschillende trajecten aan binnen de augustus-/septemberroute:

  1. Augustusroute maatschappijleer (havo/vwo): je volgt eind augustus lessen maatschappijleer en sluit dit af met schoolexamens.
  2. Augustusroute profielwerkstuk: je (her)schrijft je profielwerkstuk in de zomer.
  3. Septemberroute profielwerkstuk: je (her)schrijft je profielwerkstuk in september.

De kosten zijn 350 euro per traject.

 

Tijdpad augustusroute maatschappijleer

Donderdag 13 juli 2023 12.00 uur: deadline aanmelden

Maandag 28 augustus 2023: lesdag 1

Dinsdag 29 augustus 2023: lesdag 2

Woensdag 30 augustus 2023: schoolexamens

 

Tijdpad augustusroute profielwerkstuk

Maandag 10 juli 2023 om 12.00 uur: deadline aanmelden

Dinsdag 11 juli 2023 om 11.00 uur: startbijeenkomst

Vrijdag 14 juli 2023: inleveren plan van aanpak

Zondag 27 augustus 2023: deadline inleveren profielwerkstuk

Woensdag 30 augustus 2023: verdediging

 

Tijdpad septemberroute profielwerkstuk

Donderdag 31 augustus 2023: deadline aanmelden

Zondag 3 september 2023: inleveren plan van aanpak

Zondag 24 september 2023: deadline inleveren profielwerkstuk

Week van 25 september 2023: verdediging