Worden ouders op de hoogte gehouden van presentie en rapportcijfers?