Examenbureau

Het Joke Smit College is een examengerichte school voor (jong) volwassenen waar leerlingen een vmbo-tl, havo of vwo-diploma kunnen halen.

Elk jaar doen er op het Joke Smit College meer dan 1000 leerlingen in één of meerdere vakken eindexamen. Daarom is er op school een apart examenbureau.

De belangrijkste informatie rondom inhoud en moment van toetsen, slaag-zakregeling en belangrijke data staat in het PTA (het Programma voor Toetsing en Afsluiting). Het PTA ontvang je bij de intake. Je kunt het later ook nog verkrijgen via de receptie of de leerlingbegeleiding. Het PTA is ook digitaal te vinden op Magister. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de leerling om op de hoogte te zijn van de inhoud van het PTA.